Nhà ga tại Hà Lan lo cho người khiếm thị thế nào?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhà ga tại Hà Lan lo cho người khiếm thị thế nào?

Đối với những người khiếm thị, việc đi lại tại nhà ga tàu là một thách thức không nhỏ.

Ở Hà Lan, những chi tiết tinh tế trong thiết kế các nhà ga đã tạo ra tạo ra sự khác biệt lớn.

Chủ đề liên quan