Năng lượng: Tư duy lớn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Năng lượng: Ý tưởng lớn

Highview Power Storage: Anh quốc đang thử nghiệm một công nghệ đột phá để tích trữ năng lượng.

Phương pháp này làm lạnh không khí cho đến khi nó ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C và lưu trữ ở áp suất thấp.

Khi cần dùng năng lượng, khí hóa lỏng được đẩy lên áp suất cao, làm nóng, rồi đưa vào tua bin giãn nở và làm chạy máy phát điện.