'Đây là công việc tồi tệ nhất'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đây là công việc tồi tệ nhất'

Việc Facebook vừa công bố hướng dẫn nội bộ dành cho các nhân viên đánh giá nội dung khiến dư luận chú ý hơn tới những người làm công việc này.

Angus Crawford, BBC News có cuộc nói chuyện với một người từng làm nhân viên đánh giá nội dung về những ảnh hưởng của việc hàng ngày phải xem những hình ảnh tồi tệ nhất trên mạng.

Facebook nói họ đảm bảo hỗ trợ tâm lý cho nhân viên luôn sẵn sàng 24/7.

Chủ đề liên quan