'Lịch sử mới bắt đầu'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Lịch sử mới bắt đầu'

“Lịch sử mới bắt đầu; kỷ nguyên của hòa bình, từ điểm khởi đầu của lịch sử”.

Ông Kim ký trong sổ khách mời trong Nhà Hòa bình trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với Moon Jae-in.

Chủ đề liên quan