Thầy Thích Chân Pháp Niệm giới thiệu Làng Mai ở Thái Lan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trước cổng Trời Quang của Làng Mai ở Thái Lan

Thầy Pháp Niệm giới thiệu cơ ngơi của trung tâm thiền Làng Mai tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan.

Được biết có hàng trăm tăng ni, cư sĩ và người tập thiền từ châu Á, châu Âu thường xuyên tham gia tu tập tại đây.

Xem bài tường thuật và phỏng vấn: Thăm trung tâm thiền Làng Mai ở Thái Lan