Tên tôi cũng là 'Kim Jong-un'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tên tôi cũng là 'Kim Jong-un'

Hầu hết mọi người luôn nghĩ rằng những cái tên Kim Jong-un, Kim Jong-il và Kim Il-sung chỉ nói về ba người đàn ông thuộc giới lãnh đạo Bắc Hàn. Nhưng sẽ thế nào với một người sinh ra, lớn lên ở Nam Hàn mang tên giống với nhà lãnh đạo Bắc Hàn?

Chủ đề liên quan