Từ Paris nói về ‘Đèn Cù’ và Hồ Chí Minh

Từ Paris nói về ‘Đèn Cù’ và Hồ Chí Minh

Nhà văn Vũ Thư Hiên từ Paris, Pháp, bình luận với Quốc Phương về một số sách vở, tư liệu đề cập đến cố Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh được xuất bản trong thời gian gần đây.