Nam Hàn: Hy vọng về hoà bình thể hiện ở khu "DMZ giả"
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nam Hàn: Hy vọng về hoà bình thể hiện ở khu "DMZ giả"

Một phim trường cũ tại Nam Hàn với kiến trúc giả làm Khu Phi Quân sự giữa Bắc và Nam Hàn bỗng trở nên náo nhiệt.

Người dân Nam Hàn tới đây tạo dáng, chụp hình tái hiện lại giây phút diễn ra cái bắt tay lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Bắc và Nam Hàn.

Chủ đề liên quan