Về đào tạo Phật học ở Linh Sơn học viện Paris
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Về đào tạo Phật học ở Linh Sơn Học viện Paris

Ông Thành Đỗ, Trưởng ban Nghiên cứu Phật học tại Học viện Phật giáo Linh Sơn, Pháp, nói về đào tạo Phật học ở cơ sở này. Cuộc trao đổi được thực hiện hôm 17/5/2018 ở Học viện tọa lạc tại Vitri-sur-Seine, mạn nam Paris.

Thông điệp chính của Phật đản là 'yêu chuộng hòa bình'

Phật pháp và những vòng tròn ở Kathmandu

Làm gì với Hội thánh Đức Chúa Trời?

Cựu kỹ sư quốc phòng nói về Đạo Phật và Thiền

Chủ đề liên quan