Nói, viết về người đã mất ‘nên thận trọng’!
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nói, viết về người đã mất ‘nên thận trọng’!

Nhà văn Vũ Thư Hiên, từ Paris, Pháp, bình luận với BBC Tiếng Việt về một số tư liệu trong thời gian gần đây nói và viết về cố Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh.

Trong đó, ông bình luận một số chi tiết trong tác phẩm Đèn Cù của tác giả Trần Đĩnh và một tư liệu qua phát biểu được cho là của m học giả từ Việt Nam, Giáo sư Hoàng Chí Bảo, về năng lực ngoại ngữ (chữ Hán, hoặc tiếng Hẹ) của cố lãnh tụ ĐCSVN.

Mời quí vị theo dõi phần đầu cuộc trao đổi với nhà văn với tựa đề 'Từ Paris nói về Đèn Cù và Hồ Chí Minh' tại đường dẫn này.

Ai đang muốn đưa Chủ nghĩa Toàn trị trở lại?

Đảng CS dựng tượng Hồ Chí Minh ở nước ngoài

Chuyên đề về Hồ Chí Minh

'Lúc đầu tôi cũng rất mến ông Hồ'