Giao đất đặc khu 99 năm và an ninh, chủ quyền

Giao đất đặc khu 99 năm và an ninh, chủ quyền

Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, bình luận về Dự luật với ba đặc khu ở Việt Nam và thời hạn giao đất được đề nghị 99 năm cho nhà đầu tư.

Ông nói: "Về mặt an ninh quốc phòng và về mặt chủ quyền quốc gia, dù là 10 năm hay 50 năm, nếu chúng ta làm không chặt chẽ và có ý đồ của một số phần tử muốn gây hại cho đất nước này thì họ vẫn có thể làm được chứ không cần chờ đến chín mươi năm.

"Khi mà người ta đã có những động cơ, lợi dụng tất cả những điều đó để gây ra sự bất ổn, thì cho dù thời gian ngắn hoặc dài thì ý nghĩa nó không phải lớn.

"Mà ý nghĩa là ở chỗ động cơ của họ làm sao, cách mà họ thực hiện như thế nào và đặc biệt là sự kiểm tra, kiểm soát và những người quản lý, những người cầm trịch, họ có đầy đủ những phẩm chất, khả năng để có thể kiểm soát điều đó không mới là câu chuyện đáng phải bàn."