Kiếm hộ chiếu EU bằng cách phi pháp có khó?

Kiếm hộ chiếu EU bằng cách phi pháp có khó?

Mua hộ chiếu xịn để vào khu vực Schengen của EU có khó không? Giá một tấm hộ chiếu Anh là bao nhiêu tiền?

Nhóm phóng viên BBC điều tra.