'Không cần có thêm Luật An ninh mạng'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Không cần có thêm Luật An ninh mạng'

Bình luận dự Luật An ninh mạng mà Quốc hội VN dự định thông qua ngày 12/6/2018, PGS. TS Phạm Đức Bảo, chuyên gia luật từ Hà Nội, nói với BBC Tiếng Việt hôm 07/6:

"Những cái mà người ta đưa ra trong Luật An ninh mạng, nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến những quyền của công dân và chúng ta thấy rằng trong những hoạt động của công dân, rõ ràng là quyền tự do thông tin, quyền tự do Internet, cũng như việc Liên Hợp Quốc đã công khai thừa nhận, thì nhà nước nào cũng phải đảm bảo tôn trọng.

Luật An ninh mạng 'thừa mà ảnh hưởng nhân quyền'

VN: 'Quốc hội cần đổi cách lập pháp'

HRW: ‘Hãy phủ quyết dự Luật An ninh mạng'

Luật An ninh mạng không tốt cho kinh tế VN

Đừng để VN trở thành kẻ thù của các giá trị tiến bộ

"Còn nếu công dân nào mà lợi dụng quyền đó để đi ngược lại lợi ích của nhà nước thì nó lại vi phạm vào những luật khác, thậm chí Luật Hành chính, rồi Luật Hình sự, Luật Báo chí, rất nhiều luật điều chỉnh, thì tôi nghĩ không nhất thiết những quy định đó lại đưa trong Luật An ninh mạng, bởi vì nếu một hoạt động, một việc làm nào đó của một công dân, một tổ chức vi phạm, chúng ta đã có Luật Hành chính, Luật Hình sự để xử lý rồi, thế thì lại đưa vào đấy thì rất là khó.

"Hoặc tôi nói những quy định mà trước đây người ta đưa vào, nhưng bây giờ người ta cũng nhìn thấy là vì phản ứng cho nên phải đưa ra - đòi đặt máy chủ ở Việt Nam chẳng hạn - thì quy định ấy không hiện thực... Vẫn có những quy định hạn chế quyền tự do chính đáng được Hiến Pháp quy định.

"Tôi có bình luận thế này lần này Quốc hội làm hai đạo luật, một đạo luật quá là mở, một đạo luật lại quá là chặt... "Đạo luật về Đặc khu thì mở quá, thoáng quá, thì người dân lo ngại, lo ngại luật đó tạo điều kiện cho những quốc gia mà có mưu đồ nào đó thì họ dễ có thể lợi dụng luật đó. Còn Luật An ninh mạng này lại chặt quá.