'Thầy tôi là nhà thiết kế và thi công lớn'

GS. Nguyễn Quang Ngọc nói về thầy dạy của ông, Giáo sư sử học Phan Huy Lê, người vừa từ trần ở Hà Nội hôm 23/6/2018, thọ 84 tuổi:

"Các hoạt động của Giáo sư Lê đã bao trùm lên rất nhiều các lĩnh vực và ở lĩnh vực nào Giáo sư cũng vừa là nhà thiết kế, nhưng đồng thời cũng là nhà thi công lớn và phải nói đã đạt được những thành tựu rất rực rỡ.

"Cái đó để nói rằng chúng tôi là học trò, nhưng chúng tôi nhiều khi không thể nào hiểu hết được tại sao thầy lại có thể làm được đến như vậy."

Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, người cũng là nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (ĐHQG Hà Nội), đưa ra bình luận về di sản có ý nghĩa nhất của Giáo sư Phan Huy Lê:

"Tôi cho rằng di sản lớn nhất của Giáo sư Phan Huy Lê chính là Giáo sư là người đi đầu, người đã dẫn dắt gần như là toàn bộ sự phát triển của nền sử học Việt Nam trong quãng thời gian có thể cũng gần đến 60 năm.

"Ta nhớ rằng từ cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, Giáo sư Phan Huy Lê lúc bấy giờ cũng rất nổi tiếng rồi và đã trở thành Chủ nhiệm Bộ môn, thay thế cho Giáo sư Đào Duy Anh, xây dựng được một bộ môn, một ngành học, có tính chất cốt lõi ở Đại học Tổng hợp Hà Nội là Bộ môn 'Lịch sử Việt Nam - Cổ, trung đại'.

"Như vậy Lịch sử Việt Nam - Cổ, trung đại mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, về con người chứ không phải chỉ là một số sự kiện chính trị quân sự, phải nói lúc ấy là lịch sử đa ngành, đa lĩnh vực và phải nói rằng nhìn nhận lịch sử lúc đó, theo tôi, cũng phải có những cái đạt tới trình độ tương đối cao rồi."