‘Vẫn cần phải làm cho cái lò nóng lên’
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

‘Vẫn cần phải làm cho cái lò nóng lên’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chống tham nhũng cần tất cả phải đồng lòng.

Thông điệp được ông Trọng đưa ra tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội vào hôm 17/06.

‘Tôi vẫn nói hình ảnh là phải làm cái lò nóng lên, tức là tất cả phải đồng lòng nhất trí thì mới làm được’.

Tổng Bí thư Trọng nói vai trò của báo chí là ‘thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương’.

Hôm nay 25/06 diễn ra Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng tại Hà Nội.