Lặn tự do ở Ai Cập
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lặn tự do ở Ai Cập

Lặn tự do là một môn thể thao nguy hiểm. Người lặn xuống một độ sâu lớn và nhịn thở cho tới khi quay trở lại mặt nước.

Tuy nhiên theo Raghda Ezzeldin, một nữ thợ lặn tự do ở Ai Cập nói "bạn sẽ quên hết mọi thứ" khi xuống dưới nước. Đó là một cảm giác "tự do thực sự" và người lặn có thể cảm nhận được "vũ trụ, đại dương và tâm hồn mình".

Tại Ras Mohammed, Ai Cập, những thợ lặn tự do mới nhập môn đã mở một trung tâm tập luyện. Họ học những điều từ cơ bản như mặc đồ lặn, rồi tới cách điều hòa nhịp thở, thư giãn trong nước.

Một số người đã có thể lặn sâu và nhịn thở tới hơn năm phút.

Chủ đề liên quan