Cây gậy quyền lực bảo vệ phụ nữ Ethiopia
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cây gậy quyền lực bảo vệ phụ nữ Ethiopia

Phụ nữ người Oromo ở Ethiopia đã biết cách tự bảo vệ mình từ nhiều thế hệ bằng cách sử dụng một cây gậy rất đặc biệt có tên là "Siinque".

Nó được truyền lại từ những người lớn tuổi theo một một hệ thống luật lệ cổ xưa nhằm đảm bảo sự an toàn cho người phụ nữ trong gia đình.

Cùng tìm hiểu thêm về cách một người phụ nữ có thể sử dụng "Siinque" để nhận được sự trợ giúp của hàng xóm cũng như những bậc cao niên trong làng khi họ bị xâm phạm.

Chủ đề liên quan