Bà Phạm Chi Lan nói về tác động của luật Đặc khu, An ninh mạng đến kinh tế VN
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bà Phạm Chi Lan nói về tác động của luật Đặc khu, An ninh mạng

Bà Phạm Chi Lan nói với BBC về tác động của luật Đặc khu, An ninh mạng đến kinh tế VN.

"Với luật Đặc khu, tôi tin là các chuyên gia sẽ tiếp tục đưa ra đề nghị về thay đổi luật này để đem lại lợi ích tốt nhất cho nền kinh tế, ngăn nguy cơ, rủi ro."

"Với luật An ninh mạng, tôi kỳ vọng khi được thực thi sẽ theo hướng như lãnh đạo Việt Nam giải thích là không nhằm vào gây cản trở cho kinh doanh, cho người dân tự do sử dụng Internet mà là để bảo vệ an ninh mạng nói chung."