Luật sư Thuận: 'Đảng đang tỏ rõ quyết tâm'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luật sư Thuận: 'Đảng đang tỏ quyết tâm lớn'

Luật sư Trần Quốc Thuận bình luận với BBC Tiếng Việt hôm 30/6/2018 về các thông kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa công bố và được truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin.

Trong đó, có các thông tin về kỷ luật và đề nghị xem xét kỷ luật liên quan các quan chức, cựu quan chức cao cấp lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông và một số tướng lĩnh ở Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

"Câu chuyện kỷ luật và tiếp tục kỷ luật những người sai phạm là một quyết tâm rất lớn của Đảng và cũng trên cơ sở Ban Chấp hành Trung ương đã giao cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư đứng đầu. Vừa qua có Hội nghị Tổng kết nhằm đẩy mạnh cuộc phòng chống tham nhũng, thì vừa rồi hai vụ bể ra, thì người ta có thể gọi là vụ rất lớn," Luật sư Thuận nói.

VN: Đề nghị 'kỷ luật' quan chức Bộ Thông tin, Truyền thông

Khởi tố hay không vụ Mobifone-AVG?

'Nên điều tra về việc có đàn áp biểu tình ở Sài Gòn'

"Vụ ở Bộ Thông tin, Truyền thông, người ta gọi là vụ AVG, vụ đó đã kéo dài nhiều năm trong thời kỳ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ tướng, thì đã đặt vấn đề chuyện đó và sau đó kéo dài nhiều năm, bây giờ đã có kết luận cơ bản.

"Với kỷ luật như thế, tôi cho rằng những người có hình thức kỷ luật nặng như thế, theo Quyết định 102 thì khó tránh khỏi chuyện phải bị truy tố và đưa ra xét xử trước Tòa Án.

"Còn với vụ [ở Quân chủng] Phòng không - Không quân, trước đây cũng có nói, nhưng trong lãnh vực đó thường báo chí rất ngại đưa tin, nhưng bây giờ cũng đưa ra kỷ luật, thì cái đó tôi cho cũng là chuyện bình thường, vì cuộc đấu tranh chống tham nhũng là không có vùng cấm."

"Đây cũng là đột phá để đẩy mạnh phòng và đấu tranh chống tham nhũng và cũng là một bước, một cái đà để đẩy mạnh tới việc làm trong sạch nội bộ của Đảng để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13," cựu quan chức Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói với BBC hôm thứ Bảy từ Sài Gòn.