CEO Bill Ottman nói gì về Minds.com?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

CEO Bill Ottman nói gì về Minds.com?

BBC thực hiện một loạt phỏng vấn với Bill Ottman, CEO của Minds.com trong các ngày 30/6, 1/7 và 2/7 để tìm hiểu thêm về trang mạng xã hội hiện đang gây sôi nổi.