Ba điều cần biết về Đại học Oxford

Oxford University là đại học cổ nhất trong thế giới nói tiếng Anh và ngay từ khi thành lập đã đón nhận sinh viên nước ngoài mà người đầu tiên đến đây năm 1190.

Với hơn 23 nghìn sinh viên nhập học mỗi năm vào gần 40 colleges, cuộc sống sinh viên tại đây ra sao?

Sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên Oxford học ra sao, chơi như thế nào và các quán bia có vai trò gì trong cuộc sống sinh viên Oxford?

Nguyễn Giang tường thuật trong video ghi hình tại ĐH Oxford đầu tháng 6/2018.