"Chúng tôi không nghĩ lại có thể làm được"

"Chúng tôi không nghĩ lại có thể làm được"

Chỉ huy lực lượng hải quân đặc nhiệm Thái Seals nói về cảm nghĩ của ông khi nhiệm vụ đã hoàn thành trong phỏng vấn độc quyền với BBC hôm 11/7.