‘Bắc Hàn nên học hỏi lối cải tổ của VN’

Một học giả người Nam Hàn nói Bắc Hàn nên học hỏi kinh nghiệm cải cách của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên BBC tại Hà Nội, Giáo sư Ha-Joon Chang thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh cho rằng ví dụ gần gũi nhất mà Bắc Hàn có thể tham khảo là Việt Nam.

“Tôi biết là có một số người hoài nghi về khả năng này nhưng tôi cho đó là sự lựa chọn khả dĩ duy nhất.

“Tất nhiên học hỏi Việt Nam thì khác với lại sao chép mô hình Việt Nam. Chúng ta phải tính đến một số các điều kiện chuyển đổi,” Giáo sư Ha-Joon Chang nói.