Đoàn Văn Vươn nói về vụ Đặng Văn Hiến
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đoàn Văn Vươn nói về vụ Đặng Văn Hiến

Ông Đoàn Văn Vươn nói với BBC về "sự giống và khác nhau" giữa trường hợp của ông và vụ Đặng Văn Hiến.

"Ông Hiến và tôi cùng bị đẩy vào bước đường cùng là phải đứng lên giữ đất, nhưng tôi có sự hiểu biết về tính năng của vũ khí nên mục đích của tôi chỉ là tạo tiếng vang và tôi chỉ đánh ở mức hạn chế, không gây ra hậu quả chết người."

"Đặng Văn Hiến do không hiểu, chỉ biết cùn lên, ta có cái gì thì ta phang nên dẫn đến chết người."