PGS - TS Phạm Quý Thọ nói rằng việc chống tham nhũng đang được nhân dân ủng hộ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Chống tham nhũng đang được dân ủng hộ'

PGS -TS Phạm Quý Thọ nói rằng việc chống tham nhũng đang được nhân dân ủng hộ.

"Đảng và nhà nước rất muốn dựa vào dân để chống tham nhũng. Tuy nhiên dựa vào dân như thế nào? ...Tham nhũng có từ lâu rồi và dưới các chiêu bài khác nhau".