"Bầu cử giữa kỳ lần này rất bấp bênh khó đoán"

"Bầu cử giữa kỳ lần này rất bấp bênh khó đoán"

Nhân chuyến ghé thăm văn phòng BBC ở Bangkok, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân dành cho chúng tôi cuộc chuyện trò về cử tri gốc Việt và cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ sắp tới.