'Bầu cử giữa kỳ lần này rất nguy hiểm cho chính trị Hoa Kỳ'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

"Bầu cử giữa kỳ lần này rất bấp bênh khó đoán"

Nhân chuyến ghé thăm văn phòng BBC ở Bangkok, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân dành cho chúng tôi cuộc chuyện trò về cử tri gốc Việt và cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ sắp tới.

Chủ đề liên quan