Bão Jebi tàn phá Nhật Bản

Bão Jebi tàn phá Nhật Bản

Trận bão mạnh nhất từ 25 năm nay tấn công Nhật Bản, giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương khoảng 300 người.