Vợ Nguyễn Văn Túc nói về phiên tòa phúc thẩm hôm 14/9

Vợ Nguyễn Văn Túc nói về phiên tòa phúc thẩm hôm 14/9

Vợ Nguyễn Văn Túc nói về phiên tòa phúc thẩm hôm 14/9 tuyên ông Nguyễn Văn Túc y án tù 13 năm, 5 năm quản chế với tội danh 'âm mưu lật đổ chính quyền'.

Bà Bùi Thị Rề nói ông Túc đã bức xúc trước cách phiên tòa diễn ra.