Ở lại hay trở về VN sau du học nước ngoài
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ở lại hay trở về VN sau du học nước ngoài

Số lượng học sinh và sinh viên Việt Nam ra nước ngoài du học ngày càng tăng.

Nhiều người muốn ở lại nước ngoài sau khi học xong nhưng cũng có ý kiến nói về nước là mục tiêu của mình.

Chủ đề liên quan