Dế sẽ là thức ăn cho tương lai?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dế sẽ là thức ăn cho tương lai?

Côn trùng được cho là nguồn cung protein dồi dào và có thể được nuôi, phát triển trên các phụ phẩm của sản xuất nông nghiệp.

Cricket One, một công ty khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cho rằng dế có thể là một phương án để nuôi dưỡng dân số ngày càng tăng của thế giới.