Tìm hiểu về cách phân khu vực bầu cử ở Mỹ

Tìm hiểu về cách phân khu vực bầu cử ở Mỹ

Để hiểu được chính trị Mỹ, bạn cần hiểu các khu vực bầu cử được chia ra sao.

Thay vì tính kết quả theo phổ thông đầu phiếu, thì cách phân chia khu vực bầu cử có thể ảnh hưởng to lớn, thay đổi cán cân thắng - thua trong bầu cử Mỹ.

Chẳng hạn như tại Bắc Carolina, hồi 2012, 50% ủng hộ phe Dân chủ, 48,7% bỏ phiếu cho phe Cộng hòa, nhưng phe Cộng hòa phân lại khu vực bầu cử, khiến Dân chủ chỉ giành được 4 ghế, còn Cộng hòa thắng 9 ghế.

Một ví dụ khác, ở Maryland hồi 2016, phe Cộng hòa giành 37% phiếu trong kỳ bầu cử Quốc hội, nhưng phe Dân chủ phân lại khu vực khiến phe Cộng hòa chỉ giành được 1 ghế, còn 7 về tay Dân chủ.

Việc phân chia lại khu vực bầu cử được thực hiện ra sao, có các cách phân chia thế nào?

Hãy tìm hiểu cùng BBC qua hai phút video.

Xem thêm về bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018: