Môi trường học thuật ở Việt Nam 'còn bị ràng buộc'

Môi trường học thuật ở Việt Nam 'còn bị ràng buộc'

Một người từng làm việc với Giáo sư Chu Hảo bình luận về công việc học thuật ở Việt Nam, nhân việc ông Chu Hảo bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật.

Cô Nguyễn Vi Yên là chủ nhiệm nhóm Tinh thần Khai minh và đang làm việc tại Cộng hòa Czech.

Cho biết nhóm này từng làm việc với ông Chu Hảo từ 2014 đến 2016, cô Vi Yên nói nhờ sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Tri thức mà ông Chu Hảo đứng đầu, họ thành lập được một nhóm nghiên cứu hoạt động đến nay.

"Những đóng góp của GS Chu Hảo cho xã hội dân sự nói chung và trong mảng tri thức nói riêng là rất quan trọng cho Việt Nam," cô Vi Yên nói.