Thuật toán của Google hoạt động thế nào?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thuật toán của Google hoạt động thế nào?

Donald Trump nhiều lần cáo buộc Google can thiệp vào các kết quả tìm kiếm.

Ông và một số thành viên của đảng Cộng Hoà cho rằng hãng này thiên vị và giúp truyền bá "tin giả".

Google phủ nhận cáo buộc này.

Vậy bộ máy tìm kiếm của Google hoạt động như thế nào?

Google so sánh các từ khóa với danh sách các trang mạng họ thu thập được.

Khi nhiều trang mạng cùng có liên kết đến một trang, thì trang đó sẽ được xếp hạng cao hơn. Đặc biệt là khi những trang mạng ban đầu cũng được nhiều trang khác liên kết tới.

Thông tin về vị trí của máy tính hay trong cụm từ được tìm kiếm cũng được sử dụng.

Trang mạng có được cập nhật gần đây không cũng là một yếu tố quan trọng.

Lịch sử tìm kiếm cũng ảnh hưởng tới kết quả.

Nhưng Google không công bố cụ thể thuật toán của hãng hoạt động thế nào.

Một phần là vì công ty coi đây là bí mật thành công của mình. Cũng như không để cho các trang mạng có thể lợi dụng nhằm tăng thứ hạng tìm kiếm.

Google từng thay đổi kết quả của mình những năm qua để ngăn nỗ lực thao túng kết quả tìm kiếm.

Chủ đề liên quan