Muay Thái: Võ sí nhí thượng đài để giúp gia đình

Muay Thái: Võ sí nhí thượng đài để giúp gia đình

Minchaya Simwong (Mint) tập Muay từ năm tám tuổi.

Năm nay 11 tuổi, em đã tham gia 40 trận đấu trong quãng thời gian ba năm qua.

Minchay trò chuyện với BBC về những vui buồn của mình với môn thể thao này.

Em cho biết khi thi đấu sẽ được tiền, đôi khi là cả thưởng thêm nữa; lần nhiều nhất em kiếm được khoảng 150 đô la.

Với nhiều gia đình nghèo, đây là một nguồn thu quan trọng.