Bản sắc Việt qua cái nhìn Phật giáo
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phật tử Chân Văn nói về thơ văn Lý Trần và bản sắc Việt Nam

Ông Đỗ Quý Toàn, pháp danh Chân Văn từ Hoa Kỳ có buổi giảng về thơ văn Lý Trần tại trung tâm Làng Mai, Thái Lan hồi tháng 4/2018.

Tại đây, ông nói với nhà báo Nguyễn Giang của BBC vì sao thơ văn thời Lý (1009-1225) và thời Trần (1225-1400) vẫn có ý nghĩa về giáo dục văn hóa Việt Nam.

Ông Chân Văn cho biết vì sao ông tin rằng hiểu biết về Phật giáo từng đã giúp người Việt giành độc lập sau thời Hán - Đường, và có thể giúp giới trẻ Việt Nam ngày nay có sự tự tin về văn hóa.

Trung tâm Quốc tế Làng Mai tại quận Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima hiện có các khóa học cho Phật tử từ Việt Nam và nhiều nước khác đến tu tập.

Chủ đề liên quan