Hội nghị Mỹ-Triều ở Việt Nam 'quá tốt rồi'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Hà Nội nói ‘quá tốt’ vì hội nghị Mỹ-Triều diễn ra ở Việt Nam

Một số người dân tại Hà Nội bình luận sau khi Tổng thống Hoa Kỳ xác nhận gặp lãnh đạo Bắc Hàn ở Việt Nam vào 27-28 tháng Hai.

Chủ đề liên quan