VN mong 'phóng viên là đại sứ du lịch’ nhân thượng đỉnh Mỹ - Triều

VN mong 'phóng viên là đại sứ du lịch’ nhân thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam nói với BBC rằng cần tận dụng tốt hàng ngàn phóng viên nước ngoài vào Hà Nội đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều để quảng bá du lịch Việt Nam.

‘Nếu chúng ta làm tốt thì có thể coi như mỗi phóng viên sẽ là một đại sứ du lịch Việt Nam,’ ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch nói với Nguyễn Hoàng của BBC tại Hà Nội.