Tàu hỏa với các lãnh đạo họ Kim của Bắc Hàn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đoàn tàu hỏa của các lãnh đạo nhà họ Kim

Ông nội của ông Kim Jong-un là ông Kim Nhật Thành trước đây đã đi tàu hỏa tới Việt Nam và Đông Âu.

Sau đó, với người kế nhiệm ông là ông Kim Jong-il, thì dùng tàu hỏa là điều cần thiết. Tin tức nói ông Kim Jong-il sợ đi máy bay.

Vì sao ông Kim Jong-un đi tàu hỏa tới Việt Nam?

Trump: Bắc Hàn 'có thể thành cường quốc'

Ngày nay, đoàn tàu hỏa của ông Kim Jong-un có 21 toa tàu chống đạn. Một đoàn tàu hỏa an ninh đi trước, và một đoàn khác đi sau đoàn tàu chính thức.

Tàu di chuyển với tốc độ (chậm) 80km / giờ khi chạy trên đường ray của Trung Quốc, và chỉ 50km / giờ khi chạy trên hệ thống hỏa xa Bắc Hàn.