Đoàn tàu hỏa của các lãnh đạo nhà họ Kim

Đoàn tàu hỏa của các lãnh đạo nhà họ Kim

Ông nội của ông Kim Jong-un là ông Kim Nhật Thành trước đây đã đi tàu hỏa tới Việt Nam và Đông Âu.

Sau đó, với người kế nhiệm ông là ông Kim Jong-il, thì dùng tàu hỏa là điều cần thiết. Tin tức nói ông Kim Jong-il sợ đi máy bay.

Ngày nay, đoàn tàu hỏa của ông Kim Jong-un có 21 toa tàu chống đạn. Một đoàn tàu hỏa an ninh đi trước, và một đoàn khác đi sau đoàn tàu chính thức.

Tàu di chuyển với tốc độ (chậm) 80km / giờ khi chạy trên đường ray của Trung Quốc, và chỉ 50km / giờ khi chạy trên hệ thống hỏa xa Bắc Hàn.