Bài toán Big Data cho Việt Nam là cả về kỹ thuật và chính sách
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

‘Nắm được Big Data là nắm được thiên hạ’

Một nhà quan sát nói về thách thức của việc thu thập và sử dụng 'Dữ liệu Lớn' hay Big Data.

Ông Lê Ngọc Sơn, thành viên nghiên cứu quốc tế về truyền thông trong khủng hoảng của Đại học Công nghệ Ilmenau của Đức, nói với BBC rằng khi một "ông lớn" trong lĩnh vực kinh tế mà nắm luôn được cả việc xã hội nghĩ gì, làm gì thì ai nắm được những người như thế thì sẽ nắm được thiên hạ.

"Giới học thuật và giới quản trị xã hội phải có cái nhìn xa hơn là liệu những dữ liệu đó sẽ được dùng vào việc gì và ai sẽ được dùng những dữ liệu lớn đó và chia sẻ các tài nguyên đó thế nào thì được gọi là công bằng," ông Sơn nói thêm.

Chủ đề liên quan