Tổng tuyển cử ở Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vài nét về kỳ bầu cử ở Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới

Khoảng 900 triệu người đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu trên toàn Ấn Độ trong kỳ bầu cử năm nay.

Có tổng số 1 triệu phòng phiếu được đặt trên toàn quốc, và khoảng 10 triệu viên chức được huy động đi phục vụ cho kỳ bầu cử kéo dài sáu tuần, diễn ra trong tháng Tư và tháng Năm.

Dự kiến kỳ bỏ phiếu ở Ấn Độ năm nay sẽ tốn hơn so với khoản 6,5 tỷ đô la của kỳ bầu cử Mỹ 2016.

Trên 450 đảng phái chính trị ra tranh cử trong kỳ bầu cử trước, và con số này tăng thêm trong kỳ bỏ phiếu năm nay.

Thủ tướng Narendra Modi, người theo chủ nghĩa dân túy Ấn giáo, thì muốn được tái đắc cử, nhưng những người phản đối ông nói rằng đảng BJP của ông làm xói mòn tính thế tục và đa dạng của Ấn Độ.

Chủ đề liên quan