Nghệ sĩ châu Phi biến lốp xe thành tác phẩm nghệ thuật

Nghệ sĩ châu Phi biến lốp xe thành tác phẩm nghệ thuật

Nkochwa Ernest là một nghệ sĩ với những tác phẩm độc đáo.

Anh sử dụng lốp xe cũ tìm thấy rải rác xung quanh Lagos để tạo các tác phẩm điêu khắc.

Tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ mong muốn làm sạch Lagos, và hiện giờ đang trở nên nổi tiếng ở Nigeria.

Giờ đây anh muốn đưa những sáng tác từ cao su của mình đi khắp thế giới.