'Báo cáo Mueller' trong 60 giây

'Báo cáo Mueller' trong 60 giây

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã kết luận ông Donald Trump và chiến dịch tranh cử không đồng lõa với Nga để gây ảnh hưởng kết quả bầu cử 2016.

Bạn không có thời gian để đọc hết hơn 400 trang báo cáo? Đây là bản tóm tắt những gì bạn cần biết trong 60 giây.