Lực lượng dân quân đông đảo của Venezuela

Lực lượng dân quân đông đảo của Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cam kết sẽ tuyển mộ thêm một triệu người nữa trong năm nay tham gia lực lượng dân quân quốc gia.

Các số liệu chính thức nói rằng lực lượng tình nguyện này hiện có trên 2 triệu người, khiến họ trở thành bộ phận đông nhất trong các lực lượng vũ trang.

Được Tổng thống Hugo Chavez thành lập vào 2007, họ tuyên thệ bảo vệ đất nước trong trường hợp bị tấn công. Nhiều tình nguyện viên đã trên 50 tuổi.

Nhưng một số người tin rằng lực lượng này không phải để bảo vệ Venezuela mà là để bảo vệ sự cai trị của Tổng thống Nicolas Maduro.

Xem thêm: