TS Ngô Trí Long:  'Biểu giá điện lũy tiến là “bất cập”
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TS Ngô Trí Long: 'Biểu giá điện lũy tiến VN là không hợp lý'

Trả lời phóng viên BBC Nguyễn Hoàng qua điện thoại hôm 29/4, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long từ Hà Nội cũng đặt câu hỏi về vai trò thẩm định giá của cơ quan chức năng.

Tiến sĩ Long mô tả về biểu giá 6 bậc theo lối bậc thang lũy tiến là "sự bất cập".

"Mặc dù sự bất cập này đã xảy ra từ năm 2014 và công luận đã phản ứng rất mạnh và cuối cùng đã tổ chức hội thảo hơn một năm nhưng rồi cuối cùng cũng không thay đổi và giữ nguyên".

Trả lời câu hỏi của BBC về vai trò độc quyền của nhà nước trong ngành điện, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhấn mạnh về nhu cầu cần tiến tới có thị trường cạnh tranh tự do.

"Thị trường điện tại Việt Nam là thị trường độc quyền và nhà nước phải kiểm soát bằng công cụ giá cho nên nhà nước cần phải tiến tới việc không cần phải kiểm soát và không cần can thiệp để đảm bảo tính lành mạnh, tức là môi trường và thị trường cạnh tranh.

"Trong thị trường cạnh tranh thì nhà nước chia ba cấp độ, cạnh tranh ở thị trường phát điện, thị trường truyền dẫn điện và thị trường phân phối điện. Tức là hiện nay mới chỉ là bàn việc cạnh tranh thị trường phát điện và EVN vẫn là nơi chiếm thị phần phát điện rất cao, trên 50% tức là chưa có thị trường cạnh tranh thực sự.

"Trong khi đó thì thị trường bán buôn và bán lẻ điện đang tiến hành, tức là do rào cản nhất định nên việc tiến tới một thị trường cạnh tranh về điện vẫn còn rất chậm. Và chính điều đó ảnh hưởng đến việc hình thành giá điện trong nền kinh tế thị trường," TS Long nói.

Chủ đề liên quan