Mimi Tao: Từ chú tiểu tới người mẫu Bangkok Fashion Show
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mimi Tao: Từ chú tiểu tới người mẫu Bangkok Fashion Show

Mimi Tao là một người mẫu đã được biết đến ở New York từ nhiều năm trước, nhưng phải tới gần đây cô mới được công nhận tại Thái Lan, quê hương mình.

Sau chín năm làm mẫu tại Thái Lan, năm nay là lần đầu tiên cô được sải bước tại Bangkok Fashion Week.

Một phần là do quan niệm khác biệt về cái đẹp tại đây và cũng bởi rằng cô là một người mẫu chuyển giới.

Chủ đề liên quan