Anh Ba Sàm: Những gì đã xảy ra trong tù với tôi

Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt hôm 07/5/2019, thuật lại những gì đã xảy ra với ông trong thời gian đi tù.