Anh Ba Sàm: 'Giúp bạn tù trong vòng bí mật'

Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh kể tiếp chuyện về thời gian trước khi bị bắt và khi đi tù trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt hôm 07/5/2019.