PGS TS Phạm Quý Thọ: 'Chính sách phải cởi mở và được luật hóa'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

PGS TS Phạm Quý Thọ: 'Chính sách phải cởi mở và được luật hóa'

Ý kiến của PGS TS Phạm Quý Thọ, từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về tầm quan trọng của các văn kiện tại Hội nghị Trung Ương 10 trong chương trình Bàn tròn Thứ năm hôm 16/5 của BBC Tiếng Việt.

"Nếu chúng ta đẩy xa về các vấn đề thể chế thì cũng rất phức tạp, nhưng tập trung vào Hội nghị TƯ10, tôi thấy rằng các văn kiện cũng rất quan trọng, bởi vì hiện nay Đảng và nhà nước đang tồn tại như thế này, chúng ta chưa nói khác được. Điều này rất quan trọng vì sao? Bởi vì sau một thời gian khủng hoảng của nhiệm kỳ trước, kể cả về mặt kinh tế, xã hội, kể cả về mặt nhân sự, ý thức hệ, có rất nhiều cái thay đổi."