Chính quyền Trump và WTO
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chính quyền Trump muốn phá tòa quan trọng của WTO?

Khi các nhà lãnh đạo nhóm G20 đang nhóm họp ở Nhật Bản, nhiều câu hỏi được đặt ra về các động thái của chính quyền Trump gây cản trở việc giải quyết tranh chấp thương mại.

Chính phủ Mỹ đã ngăn cản việc bổ nhiệm các thẩm phán tại Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nếu không có đủ thẩm phán, tòa này sẽ sớm không hoạt động được.

Các ý kiến chỉ trích nói Mỹ cố tình phá hoại khả năng hoạt động của một tổ chức mà Tổng thống Trump không ưa ra mặt.