Vì sao người biểu tình chiếm Viện Lập pháp Hong Kong?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Joshua Wong: Nghị viện 'chưa bao giờ đại diện cho dân'

Vào đêm ngày 1/7, hàng trăm người biểu tình đã phá kính, tràn vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp của Hong Kong.

Nhà hoạt động Joshua Wong, tuy không tham gia sự kiện này, giải thích lý do tại sao những người biểu tình cảm thấy rằng hành động đó là cần thiết.

Phỏng vấn của Karishma Vaswani.

Hong Kong: Dân biểu tình trụ lại Viện Lập pháp

Biểu tình Hong Kong: Công nghệ hỗ trợ biểu tình như thế nào?

Biểu tình Hong Kong và một góc nhìn từ Việt Nam